پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

کد به دردی و مهره وستن و تیر کشیدن ...

... کَدُم غلوه درد اکرد. دالو شهزاده نه اوردن تیم. تا دیدم گد: مهره ها کدس وستنه! 
وا بیارم سون سر جا. دمه ری وندنم و دو تا ز پیایل دست و پامه سفت گرهدن و 
دالو شهزاده تیر نون پزینه دِر داد ری گردم. منستی که اخو مچه هویره ری توسی 
پهن بکنه و نون تیری بپزه! چونمه آورد ور تیم! هر چه غارنیدم ولم نی کردن... 
دیندا تیر کشیدن ری کد و مازه گردم، هرما و دنبه راست کرد و بست به کدم. نیاتر
 ز تیر کشیدن ترستم ره بروم اما بهدس دیه جم هم نیخردم و پول وابیدم. دالو
 گد: مهره هاس وستن سر جا و هرما و دنبه هم نرمس اکنه دو روز دیه اوریسته 
ری پا...
(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم