پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

تیغ را بر خود مزن، بر زن به دشمن ای دلیر!

تیغ را بر خود مزن، بر زن به دشمن ای دلیر!
تا نگردد حق و آزادی به دستانی اسیر

تیز تیغت را برافشان، آورش بر دید خصم
بر زنش! برافکنش بر خاک پایت هم چو شیر

گرده ها زخمی مکن با تیغ باورهای شوم
آتشی باید به خرمنگاه آنان چون اثیر

رهبری آزاده تا داری به راهت چون حسین
سینه ای از بانگ آزادی بکن پر از نفیر

جای خون ریزی به نوشان جان به آن بیمار سخت
تا بمانی جای و بنشینی به دل ها چون امیر

خود میازار ای به آزادی که باورمند و راد
تیغ برانت به دستان گیر و رو در راه پیر

بر سرت، بر گرده ات تا می زنی این تیغ تیز
دشمنت شادان شود از کار بی مزدی، اجیر

رو حسینی باش و در پیکار با ظالم بجنگ
خود مزن! ظالم بکش! برتاز بر هر باجگیر


نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:۱٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم