پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

سروده هایی در گرامی داشت استاد محمد بهمن بیگی پدر آموزش عشایر ایران

سروده هایی در گرامی داشت استاد محمد بهمن بیگی پدر آموزش عشایر ایران و خوانش آن در شب شعر و یاد استاد محمد بهمن بیگی پدر و بنیانگذار آموزش عشایر ایران در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا

------------------------------------------------------

وطن یک بهمنی خواهد دگر بار

سواری، پیک دانش، یک سپهدار

بخارا تا بیاراید ز ایلش

برافروزد اجاقش را شبی تار

-------------------------------------------------------

تا کوچ مرا به رفتن آموخت
بر سبزه و گل نشستن آموخت

قیقاچ چو زد کمیت بر دشت
بر گرده اسب خفتن آموخت

اسب کهرم ز پا چو افتاد
آه پدر از شکستن آموخت

کهسار تهی چو شد ز دانش
آموزه جهل و خفتن آموخت

مردی ز تبار و ایل قشقا
آمد به میان و گفتن آموخت

سر زد ز افق چو نور بهمن
دلبستگی و ز رَستن آموخت

چادر به فراشت چون کُهِ نور
از جهل سیه گذشتن آموخت
با دیو سیاه و ظلمت شب
جنگیدن ِ چون تهمتن آموخت

در عرصه علم و د انش و فهم
پاشیدن بذر و کشتن آموخت

بر کند ز ریشه دار بی بار
«بر غنچه گل شکفتن آموخت»

افروخت اجاق کور دل ها
سوگند اجاق و پختن آموخت

با تیر گچ و تفنگ تخته
دانستن و خوش نوشتن آموخت

در مکتب بیگ بهمن عشق
«تنها» چو جوانه رُستن آموخت


نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:۳٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم