پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

دلاپس هدم= دلواپسم

ز پاها پتی، مینه هارا، دلاپس هدم
ز هورا* پتی، مینه بارا، دلاپس هدم

تلا* هیرد* و استیم* ونده*، بهونا* به گل*
ز افتو نشین، بی سر و سا، دلاپس هدم

ز اورا مزا*، رود بی جون و دشتای هشک
ز سیلا تیا*، سی بهارا*، دلاپس هدم

اخونن ز کارا و دردا ایارن به دَو
ز دلواپسون، بی پروپا، دلاپس هدم

به سیمون گریون، اریزن زتی هرس و هین
ز ای هرس و هینای بی جا دلاپس هدم

ز بیشه به دلواپسی شیره یارن به در
به سی شیر نرهیل بی دا دلاپس هدم

دلاپس بیو ای کرت، دل به دلدون بنه
که زی دنگ و دنگای ایسا دلاپس هدم

(ستین بختیاری)
------------------------------------
از پاهای برهنه، میان خارها، دلواپسم
از کیسه(آرد) های خالی، میان بارها، دلواپسم

تل = چوب عمودی میانی سیاه چادر
هیرد= خرد، شکسته
استیم= چوب افقی نگهدارنه سیاه چادر
ونده= افتاده
بهون= سیاه چادر
گل= خاک
ز اورا مزا= از ابر های نازا
ز سیلا تیا= از نگاه های چشمان
باهارا= بهاران
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم