پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

آجواد دوشو اویدس ور خَوُم - گد: ز تَو، خَو فیچه زیده ور لوم

آجواد دوشو اویدس ور خَوُم
گد: ز تَو، خَو فیچه زیده ور لوم
هم زنو دلواپسون زیدن به سر
گرت و لیله مینه جا وندن به در
داد و بیدادی به ره وندن زنو
هی اگون بردی ز ایما آبرو
سیچه کردی وا اوباما خلوتی
ور یه پیتی، دسته دادی، دیر ز تی
وا بیاریمت به استیضاح و جر
تا که واداریم، روی ور هونه قهر
...
بس گدم ای آجواد ای شیر مرد
دسته دادی، ناکنا ای دست درد
تا که آقا ای گو بت رو شیر پیا
دونه شیری تا که فشنادت نیا
پشت شیری چی تو، بیشه پر ز شیر
دارنت! غصه مخور ای شیر پیر
...
زونه ورساید به خوو فیچس زنو
گد که ای خوم زت بپرسم سیم بگو
ای گوم ار بوسیده بیدم چی ممود
ور عزا دا چاوزه، ایسو چه بود؟
بس گدم سُک سُک مکن، گنجونه بیل
کم بکن ور مینه چالاسون تو بیل
تا ز سیصد تا، دو تا ویدن به جر
وا نهیوی زو طرف ای رن به در
(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم