پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

بیت مولانا به لری بختیاری

بیت مولانا به لری بختیاری
بی همه کس بسر ابو، بی تو بسر که نی بووه
داغ تو داره ای دلم، جای دیر که نی بووه
جون ز تو جوش ای کنه، دل ز تو نوش ای کنه
علق خروش ای کنه، بی تو بسر که نی بووه
جاه و جلال مو تونی، وارگه و مال مو تونی
آوِ زلال مو تونی، بی تو بسر که نی بووه
گاته به تی وفا اری، گاته به تی جفا اری
وا منی و چه جا اری، بی تو بسر که نی بووه
دل که انن تو ای کنی، توبه کنن تو اشکنی
ای همه نه خوت ای کنی، بی تو بسر که نی بووه
بی تو ایر بسر ابید، دنیام که زیر و ری ابید
باغ بهشت کپر ابید، بی تو بسر که نی بووه
ار تو سری مو پا ابوم، ار تو لمی، به پا ابوم
ار بروی بی نا ابوم، بی تو بسر که نی بووه
(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم