پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

نه ورداشتی ز کولم برد و باری

نه ورداشتی ز کولم برد و باری
به ری شونم مَوَن سنگین کاری

نیاتر ای گدن: کافر نبینا!
مسلمون! سیچه سی مو بد اباری؟

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٥٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم