پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

چی شو آلیده، می هاتم، ستینم

چی شو آلیده، می هاتم، ستینم
چی برد آمُخته، دی هاتم، ستینم

دلم چی سا همس دیندا - نیاته
چی خوو، آسیده، تی هاتم، ستینم 
(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم