پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

 

کینو

در سرا شیبی کینو ، به تن صخره سخت

به رخ برف سپیدی که دلش یخ بسته

رد پاهای زیادی است بدون کالک

خط سرخی است بجا مانده ز بالی خسته

 

بر سر گردنه غیرت کهسار صفا

در گذر گاه بلا دیده بیداد زمان 

سنگ چینی است به پا مانده ز غیرتمندان

یادگاری است ز آن آرش و آن تیر و کمان 

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم