پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

همایش بزرگداشت استاد زنده یاد، محمد بهمن بیگی، پدر آموزش عشایر ایران

همایش بزرگداشت بنیانگذار آموزش کشور، زنده یاد استاد محمد بهمن بیگی در 
دانشگاه آزاد بروجن، روز چهار شنبه بیست و سوم اردیبهشت 94

این افتخار نصیبم شد تا در این همایش شرکت داشته باشم و از محضر استادان و
 فرهیختگان بهره مند شوم و در بزرگداشت آن استاد و معلم بزرگ سهیم باشم. 
در وقتی که در اختیارم گذاشته شد، از خاطرات ارزشمند یاد نمودم و تلاش 
ارزنده و خدمات استاد بهمن بیگی را در سروده زیر بیان نمودم. 
...
سروده ای در گرامی داشت استاد محمد بهمن بیگی
تا کوچ مرا به رفتن آموخت
بر سبزه و گل نشستن آموخت

قیقاچ چو زد کمیت بر دشت
بر گرده اسب خفتن آموخت

اسب کهرم ز پا چو افتاد
آه پدر از شکستن آموخت

کهسار تهی چو شد ز دانش
آموزه جهل، خفتن آموخت

مردی ز تبار ایل قشقا
آمد به میان و گفتن آموخت

سر زد ز افق چو نور بهمن
دلبستگی و ز رَستن آموخت

چادر به فراشت چون کُهِ نور
از جهل سیه گذشتن آموخت
با دیو سیاه و ظلمت شب
جنگیدن ِ چون تهمتن آموخت

در عرصه علم و د انش و فهم
پاشیدن بذر و کشتن آموخت

بر کند ز ریشه دار بی بار
«بر غنچه گل شکفتن آموخت»

افروخت اجاق کور دل ها
سوگند اجاق و پختن آموخت

با تیر گچ و تفنگ تخته
دانستن و خوش نوشتن آموخت

در مکتب بیگ بهمن عشق
«تنها» چو جوانه رُستن آموخت
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم