پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

مالمون چل کهخدا، چل تا صلا دار

مالمون چل کهخدا، چل تا صلا دار
کن کن مالا به ره، ایما منه وار

گپ سی خُس، کوچیر سی خس شاراکش مال
ای کشه یکی ز چپ یکی ز راستال

«مالمون خوو مالی بید، خوو صحوتی داشت»
هر گپی ستین ز جون، سی مردمس کاشت

مندیمه به وَرِ لِف، باد و کِر و دی
کینه داریم که بمون ونه یه دم تی

کهجنه دست گپی، به پشت شونا
تا ز شَو بمون بگو، یه گهپ دونا

مینه مال گهپی نمند تا شون اوید «آ»
دیندا مال وست به نیا آیل به دیندا

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم