پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

نه ری چی نون جو دارن نه آسدر

نه ری چی نون جو دارن نه آسدر
ز هر با ای کنن ری، ای خورن دِر

به هر بادی الرسن چی دل بید
به دنیا چی خسون بی پا و لیش نید
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:٢٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم