پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٦ :: به چی باوینه سی دردم دوایی
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦ :: قاصدک از یار کی آری خبر
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: خَو پلا کردم و ویرم چُهمِست
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: برگت، بالا تیته!
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: یکینه اخوم تا سِتینم بووه
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: با درود به همتباران و دوستان ارجمند
» دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٦ :: جراحی بختیاری و تگله(بخیه) زیدن وا[1] تال[2] دین[3] اسب
» شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: جنگ گویل و منجی کاری بی آستاره و ...
» یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦ :: سیزده بدرم، به توو، نه جامه
» دوشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٥ :: دلم یک بهمنی خواهد دگر بار ... نکیسا، بَربدی از بخت و از یار
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥ :: بیاد آتش نشانان جان باخته و شهید میهن
» سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳٩٥ :: بز هُل، سرس به تره terehنی واسته!
» دوشنبه ۳ آبان ۱۳٩٥ :: ای خورم هف دِر به دور چاله دام
» یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٥ :: قاصدک از یار کی آری خبر
» سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٥ :: نیزم خوتی، نازم خوتی
» دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥ :: منی ای دل دیه نی خو کلو بو
» سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ :: بیاد دا...
» جمعه ٧ خرداد ۱۳٩٥ :: آقای داریوش پبدنی مدیر توانای موزه پبده،برگزیده سال 94 شد و افتخاری دیگر آفرید
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: تی به ره گل مندمه گاشد بیاهه
» دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥ :: موزه ی پبده ( درگاه عکس و مطالب در باره ی موزه ی پبده)
» پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥ :: نشانی مراکز عرضه ی کتاب از پوده تا پبده
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤ :: مقاله ی «شیردال» نوشته ی حسین عبدالهی پبدنی در مجله ی کهرنگ
» چهارشنبه ٢ دی ۱۳٩٤ :: یاران بختیاری
» پنجشنبه ٥ آذر ۱۳٩٤ :: دایی واژه ای است بختیاری...
» جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤ :: ثمره تلاش ورزشکاران قهرمان طایفه پبدنی، گلنوش و کیانوش سلجوقی مدال های زرین
» شنبه ٤ مهر ۱۳٩٤ :: در کعبه و آن مسجد و بتخانه خدا هست
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ :: سیکه(سکسکه) و ...
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ :: چلمه بری و ...
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤ :: ز پا وَستُم که دی بُر نی کنه تیم
» سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤ :: به هندا دار دنیا ای خُمت گل
» یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥ :: نشانی مراکز عرضه ی کتاب از پوده تا پبده
» دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤ :: کوله بارش را زمستان بست و رفت
» دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥ :: موزه ی پبده ( درگاه عکس و مطالب در باره ی موزه ی پبده)
» جمعه ۳ بهمن ۱۳٩۳ :: کوچ(تخته قاپو بر در چادر خطاست...)
» سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠ :: تصویر مردانی از تبار پبدنی
» دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳ :: شادروان آلطفعلی عبدالهی پبدنی
» پنجشنبه ٦ آذر ۱۳٩۳ :: راست کردن دندلوش و تهده کردن پا...
» جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳ :: غار باستانی پبده
» سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳ :: شجره نامه(تبارنامه) تش درویش عالی پبدنی
» شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳ :: رهدم که سر وارگه خیالت بونم بار
» پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳ :: هرکی، هرکی آوید و هر کی سی خُس...
» دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳ :: هزار و یک و باور بختیاری ها به هو
» جمعه ٢ خرداد ۱۳٩۳ :: کدم رگ به رگ اوید ...
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بهشت ار بووه کوهسار خُومه
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: او اندول aw andool
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: به یاد مرزبان دلاور جان باخته ی میهن جمشید دانایی فر و یاران دربندش...
» یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢ :: آاسکندر کریمی بابااحمدی، یکی از کلانتران و سران آزادیخواه و مبارز بختیاری
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: بختیاری هدم و رگ ...
» دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢ :: دُزِ بُنِ هور doze bone hoor و دین هریdin hari کردن...
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: پیه و پف pih o pof
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: روز کورش بزرگ، پدر حقوق بشر و پدر ایران زمین جسته باد
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: نوازندگان هنرمند و جوان در همایش دانشجویان بختیاری در دانشگاه صنعتی اصفهان
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: فیلم خوانش شعر منم بختیاری در همایش دانشجویان بختیاری،دانشگاه صنعتی اصفهان
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢ :: هزار پیشه
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: کهده ی مشک اَو
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ :: شماره تلفن های تعدادی از مردم 9 تش طایفه ی پبدنی
» سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: تالی ز سویلی
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: کلو
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: تفنگ اوید وا بنگ و ز مال بنگ وریستاد
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: برد مردآزما
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: زبان مادری(زون دایی)
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۸ :: نگاره ی سران و بزرگان بختیاری
» یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱ :: نگاره ی چند تن از سران تبار پبدنی
» شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠ :: نگاره ی شماری از مردان تبار پبدنی
» شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: پیش نویس مرامنامه ی تبار پبدنی
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: مصوبه نمایندگان خاندان های طایفه پبدنی در باره چگونی برگزاری مراسم سوگواری و عزا
» جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ :: تبار نامه ی پبدنی (شجره نامه)
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: سرزمین بختیاری از بلندای سله تُر
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: بازی و سرگرمیا منه مال...
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: کی اگو ...!
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: سیلات
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: برگت بالا تیته!
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: دست نوشته ی(دست خط) ملا خداداد احمدی پبدنی
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: همایش و نشست نمایندگان طایفه پبدنی در باره بررسی و چگونگی اجرای مراحل عزاداری
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: موزه ی پبده به عنوان اولین موزه ی کتب و نسخ خطی کشور ، در اصفهان
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: برای آنانی که ناآگاهانه، به پخش پیامک های زننده و ناپسند لری دامن می زنند
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: برای آنانی که ناآگاهانه، به پخش پیامک های زننده و ناپسند لری دامن می زنند
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آعلی صالح فروتن بابادی، یکی از سران سخنور و نامدار بختیاری
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: بخشی از سرزمین پُرک و تنگ گزی بختیاری
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: منم عاشق لاله ی واژگون
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: بهاران زیبای بختیاری
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: لاله های واژگون در سرزمین پرک و تنگ گزی بختیاری
» چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ :: کاردستی بچه یل بختیاری
» چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ :: بهیگ
» چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ :: همدردی با غمزدگان زلزله زده ی هم میهن سیستانی
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: همدردی با هم میهنان زلزله زده ی بوشهری
» یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢ :: سیزده نوروزی همایون و فرخنده باد
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: نوروز خجسته باد
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: جایگاه آتش در نزد مردم بختیاری
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: برگ سپاس پیشکشی مدیرکل اداره ی میراث فرهنگی و... به آقای داریوش پبدنی
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: نشان موزه ی پبده در فولادشهر
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: نشست پیونددهندگان(رابطین)تبار پبدنی در موزه ی پبده در فولادشهر
» جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: کربلایی اسماعیل ناصری پبدنی، به سرای جاودان شتافت!
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱ :: دومین همایش تبار پبدنی در فولاد شهر
» جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: شناخت آوازها و سازینه های موسیقی بختیاری
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: از پشت کوه آمده ام
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: پیرعلی(جانعلی) عبدالهی پبدنی
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: غنچه ی وجود روزبه عبدالهی پبدنی، نشکفته پرپر شد ...
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: ایرج مهمانپذیر پبدنی(رمدان)
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: درویش مهمانپذیر پبدنی(رمدان)
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: ریال دوزی(سکه دوزی) بر روی پوشش، در میان زنان بختیاری
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: همسو که رهدم به مال تاتم ...
» دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: سروو، چه بخونم که بس بیاهه...
» دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: سروو، چه بخونم که بس بیاهه...
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: تندیس شیر بختیاری در مجلس
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: تندیس دو شیر به یادگار جعفر قلی خان اسعد و مشروطیت در مجلس شورای اسلامی ایران
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: تندیس دو شیر به یادگار جعفر قلی خان اسعد و مشروطیت در مجلس شورای اسلامی ایران
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: تندیس دو شیر به یادگار جعفر قلی خان اسعد و مشروطیت در مجلس شورای اسلامی ایران
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: خسروخان سردار ظفر بختیاری
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: قلمرو حکمرانی بختیاری در گذشته(کشور بختیاری)
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: گاگریو بختیاری(گاه گریوه)
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: گندم موری(GANDOM MOORI)
» چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: نشست شوگار یلداتون پایدار و دلتون همیشه خوش با !
» شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱ :: آمندنی عبدالهی پبدنی، جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: پیام همدردی آقای مهندس دلاور سلجوقی پبدنی به خانواده ی بزرگ ناصری پبدنی
» چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: کولیز koliz
» سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱ :: آفربانعلی ناصری پبدنی به دیار باقی شتافت
» چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱ :: گردواری سال نو
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: چته!
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: چته!
» سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱ :: تیم فوتبال فجر امیرآباد، باری دیگر، افتخار آفرید
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: پیام پسندیده و دلنشین بختیاری
» جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: دهدر مالم
» جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: دهدر اَویار مالم
» پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱ :: عیسته اخوم سی منه فیس بوک!
» یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱ :: تا به ویرم ایاهه دلم تش اگره سی هم سوناهو، یادس بخیر!
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ :: آیا می دانید چرا بختیاری ها ...
» یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: سرکار خانم نفیسه مسعودی بختیاری باری دیگر به تیم ملی جودوی بانوان کشور پیوست
» سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: درد دل یک همتبار
» یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: گر زنون( گر زنوو) ger zanoon آیینی فرهنگی در بختیاری
» یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: اوزی آیینی فرهنگی و مردمی در تبار بختیاری
» یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: اوزی آیینی فرهنگی و مردمی در تبار بختیاری
» شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: همایش تبار پبدنی
» جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: یک بازی و سر گرمی اندیشه ای(فکری) در گذشته ی بختیاری
» شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱ :: سپاسگزاری از شرکت کنندگان در مراسم زنده یاد اله مراد ناصری پبدنی
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ :: همدردی مهندس دلاور سلجوقی پبدنی به مناسبت در گذشت شادروان اله مراد ناصری پبدنی
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ :: برگردان واژگان زیر چیست؟
» چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ :: برگردان واژه های زیر از گویش بختیاری چیست؟
» چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ :: اله مراد ناصری پبدنی به سرای جاویدان پیوست
» دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: در سوگ هم میهنان از دست رفته و همدردی با بازماندگان در زمین لرزه ی آذرآبادگان
» دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: در سوگ هم میهنان از دست رفته و همدردی با بازماندگان در زمین لرزه ی آذرآبادگان
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ :: یادمان های من و زنده یاد منصور مولایی آرپناهی بخش دوم
» پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ :: یادمان های من با زنده یاد منصور مولایی آرپناهی
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ :: هفتمین روز درگذشت شادروان داوود باقری پبدنی
» سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: داوود باقری پبدنی جان به جان آفرین تسلیم کرد
» شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: یو چنه؟ (این چیست؟)
» چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱ :: تبارنامه ی(شجرنامه) خوانین طایفۀ بابادی فرزندان تقی عبدالله عالی انور
» سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱ :: فرهنگ شمارش در بختیاری
» دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ :: گویش بختیاری را گوش بداریم (1)
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: نگاره ای تاریخی از مشروطه خواهان بختیاری
» جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: ابزار موسیقی مردم ناپیشه کار (آماتور)بختیاری
» جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: کلو kolo (ملخ)
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: ترمزد (termezd) و آشکارسازی(توضیح) در باره ی آن
» جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: نگاره ی(تصویر) مردانی از تبار پبدنی
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: گویش بختیاری را گوش بداریم
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: سوگند پیر چلوله در بختیاری ( قسم پیر چُلوله ( pir choloole
» یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ :: تکمیل اسامی فرزندان النقی در تبارنامه ی (شجره نامه) رمدان، تبار پبدنی
» جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: تصاویری از عبده محمد للری دلباخته ی معروف بختیاری
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: پوشاک، زیرانداز و رو انداز مورد استفاده در گذشته ی بختیاری
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: زاد روز رهاننده ی بشریت خجسته باد
» سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ :: تصویر سند ملکی قدیمی در بختیاری
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: کُویر((kovir) بخشی از فرهنگ و هنر مردم بختیاری
» چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱ :: از اسب افتاده از اصل افتاده نیست!(بخش نخست)
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ :: گویش بختیاری را گوش بداریم! (فردشک چیست؟)
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ :: توضیحی بر واژه ی دشکه
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ :: پیام همتبار ارجمند از کشور سوئد در باره پیامک های ناپسند
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: تاگ سبز(تاگ سوز)
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: دا به دهدرس گد: یو چنه ...
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: گویش بختیاری را گوش بداریم
» جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱ :: شما چه پیامک زیبای فرهنگی و سازنده بختیاری دارید؟
» جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱ :: بیاییم پیامک های زیبا و سازنده بختیاری را جایگزین پیامک های ناپسند نماییم
» دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱ :: وب سایت جدید «نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری»
» دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱ :: عید سعید مبعث خجسته باد
» یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: چیت یعنی چه؟
» یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: آیا خنداندن دیگران مهم تر از فرهنگ و آبروی تبارمان است؟
» جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: شادروان استاد محمد بهمن بیگی، پدر آموزش عشایر ایران
» جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: یاران بختیاری
» پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱ :: بیاییم از انتشار و ارسال پیامک های توهین آمیز پیشگیری نماییم!
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: کلمن
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: تصویر منصورخان طهماسبی راکی و فرزند ارشدش طهماسب خان
» یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱ :: کور KAVOR
» شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱ :: کور kavor
» دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ :: نامه ی یک همتبار به پدر ارجمندش به مناسبت روز پدر
» یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱ :: هشدار! با مرگ هر سالخوورده ای، کتابخانه ی بزرگی نابود خواهد شد!
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: میلاد امیر مومنان و روز پدر خجسته باد
» یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱ :: نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: ضرب المثل بختیاری(بدون شرح)
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: باور بختیاری ها از ستاره ی سهیل (سهیل زدن)
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: مهندس اسماعیل مماند پبدنی نوآور و مخترع جوان پبدنی بختیاری
» یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شاه میخ و کاربرد عملی و ضرب المثلی آن در بختیاری
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یک رباعی از حکیم خیام
» چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: روز خیام خجسته و فرخنده باد
» چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: روح بلند و سرافراز حاج فرج اله اسکندری گله به ملکوت اعلی پیوست
» دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: روز بزرگداشت فردوسی حکیم بر همه ی فارسی زبانان خجسته و فرخنده باد
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: بیژن سلجوقی پبدنی یادش زنده ماند و به دیار باقی شتافت
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی بزرگ خجسته باد
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: مقام و جایگاه مادران مهرآفرین را گرامی بداریم
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: روز زن خجسته و فرخنده باد
» جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دکتر محسن رضایی در مراسم چهلمین روز درگذشت خسروخان پبدنی شرکت کرد
» جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: کتل و مافه گه و حضور مردم در مراسم چهلمین روز درگذشت خسروخان جمشیدی پبدنی
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شعر بخت خفته و منم بختیاری تقدیم به دوستانی که درخواست کرده بودند
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: مزار پسر کاوه ی آهنگر در آرامگاه پدر
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: اینجا آرامگاه و سنگ مزار کاوه ی آهنگر مرد مبارز و شهید ایرانی است!
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: آرامگاه کاوه ی آهنگر ، قهرمان و مبارز ایرانی در روستای مشهد کاوه
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: موسیقی بختیاری و توشمال های هنرمند نوازنده
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: تره ی کوهی در کوهسار بختیاری
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: گیاه خوش بو و خوش مزه ی آب اندول(اَو اندول) در کوه های بختیاری
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دست نوشته ای از میرزا تقی خان امیر کبیر به ناصرالدین شاه قاجار
» پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: آقای مهندس فرخ ناصری پبدنی یکی از کارشناسان خبره و موفق طایفه ی پبدنی
» پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: بره منداله به کول به دین زنده ای - تا شقایق هست زندگی باید کرد
» پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: منطقه پرک و تنگ گزی بختیاری از زاویه ای دیگر
» پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: منطقه دیمه، زاینده رود، زردکوه بختیاری و ...
» پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شادروان بیژن عبدالهی پبدنی
» پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شقایق زیبا، در میان شقایق های زیبا
» سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دعای خیر مردم نثار وجود گرامی حاج فرج اله اسکندری گله مرد ایثار و مقاومت
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهلمین روز پرواز آسمانی خسروخان جمشیدی پبدنی
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: زنده باد ایران و توفنده و گسترده باد خلیج همیشه پارس نیلگون
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: لطفاً این واژه ی بختیاری را توضیح دهید
» پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: بخشی از فصل اول زندگی نامه ی جناب قای سلطانعلی ناصری پبدنی
» پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: سال سروشی به روایت استاد فیض اله جمالی پبدنی یکی از پیشکسوتان فرهنگی طایفه پبدنی
» چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: نمایی از سکونتگاه سردسیر طایفه پبدنی1(عکس از فراز کوه سله تُر گرفته شده است
» سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: منطقه دور آب(دیر او) اندیکای بختیاری
» سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دهدر لچک ریالی مینا سُهر بختیاری
» دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: برنج سُهری(برنج سوری) کوهستان بختیاری
» دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: واژه های بختیاری، حرف الف(اَ،اِ،اُ)
» یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: معنی و مفاهیم واژگان بختیاری حرف الف(آ)
» جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: مثل بختیاری
» جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شقایق های بهاری در دشت خوزستان بختیاری (اندیکا روستای احمد بلد)
» جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یادمان و نکوداشت سعدی گرامی باد
» جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: حکایاتی از سعدی
» جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: حکایتی از سعدی3
» جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: حکایتی از سعدی2
» جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: حکایتی از گلستان شیخ اجل، سعدی صاحب سخن 1
» سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱ :: واژگان بختیاریحرف الف(آ)
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ :: چشمه سار تاگ سبز در دامنه سبدکوه(سله تُر) در منطقه پرک و تنگ گزی پبدنی
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ :: سالی که نکوست از بهارش پیداست( تصویر مردان بختیاری در بهار کوهسار ان بختیاری)
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ :: ضرب المثل بختیاری ( بیگ ...
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ :: و
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ :: دفاع دلیرانه و شایسته خسرو خان جمشیدی پبدنی از نام بختیاری در زمان نمایندگی خود
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: کوکو ونگ(جغد)
» پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱ :: مال مهمووی( مال مهمونی )
» چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱ :: تصویر چند تن از سران،صاحب منصبان و بزرگان بابادی، بهداروند،حموله و گندلی بختیاری
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: گواهی نامه بیرون رفتن از خدمت در شرکت نفت ملا شاه علی گزین زاده پبدنی
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: خسروخان جمشیدی در جلسه ای با حضور جمشید آموزگار وزیر وقت کشور ایران
» یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱ :: سیزده بدر در آتشگاه اصفهان(دژ ماربین)
» شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱ :: سیزده بدر نورزی تان خجسته باد
» جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱ :: قهرمانی تیم فوتسال فجر امیرآباد، مردم پبدنی و تباربختیاری را سربلند و مفتخر کرد
» سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱ :: کوهساران بلند بختیاری در عزای خسروخان جمشیدی پبدنی در سکوت فرو رفت
» سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱ :: خسروخان جمشیدی پبدنی جاودانه شد
» پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱ :: آخسرو جمشیدی پبدنی به حق پیوست و دوستداران بی شمارش را داغدار کرد
» چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱ :: بازی و سرگرمی های بختیاری ها در جشن نوروزی
» دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ :: هر روزتان نوروز باد، نوروزتان پیروز باد
» یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠ :: سال نو خجسته و فرخنده باد
» یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠ :: نوروز خجسته باد
» شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ :: سکه یک ریالی که مأمور زیاده خواه خان را راضی ساخت!ماجرایی از وصول سیورسات
» جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠ :: گرده واری[1] سال نو (شولار نداری یو کلهت[2]...)
» پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠ :: مثل بختیاری
» چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠ :: آقای سلطانعلی ناصری پبدنی خاطران و زندگی نامه خود را منتشر کرد
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: الفه، آیین کهن در بختیاری
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: تش بلازی شو عید
» دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: خدا داد و خدا برد
» دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: خانه تکانی
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: بختیاری در سیستان
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠ :: شیرینی نوروز در بختیاری
» دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠ :: چرزام ، چرزا قدیم!
» دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠ :: سرفه هف سین عیدتون پر مزگ و خوش تم با
» جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠ :: مثل بختیاری
» چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ :: هور سُهر مِنِس خُمه کشته وُ بیرینس مَردُمِ
» سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠ :: ششه دالو (بردالعجوز-سرمای پیرزن)
» دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠ :: ماهی هفت سین
» دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠ :: صدای پای نوروز
» یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ :: دیدمک
» یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ :: پخار عمومی هووه ها شرکت نفت و خوراکیا جور وا جور زنگل
» شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠ :: مهر مادر
» جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠ :: سال کولو( سال کولینه، سالی که ملخ آمد)
» چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠ :: فروغ داوودی حموله شاعره نوجوان بختیاری
» چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠ :: شعر مثل گونه بختیاری(بدون شرح)
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: مثل در سروده های بختیاری
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: سی خوتون
» یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠ :: مثل بختیاری
» یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠ :: به نظر شما خط نوشتاری زبان و گویش خود(بختیاری) را تغییر دهیم یا اصلاح کنیم؟
» شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠ :: سهراب عبدالهی پبدنی به سرای جاوید شتافت
» جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠ :: سهراب عبدالهی پبدنی در گذشت
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ :: سر گذشتی ز دالو شاهزاده و دالو نواته[1]
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ :: آیا برابر فارسی واژگان بختیاری زیر را می دانید؟
» جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ :: مثل ز هر ورست یه گرده دید!
» پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠ :: مثل گمبه کن و
» پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠ :: ضرب المثل بختیاری
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: تلگراف از اصفهان به روزنامه حبل المتین کلکته بیست و هشتم جمادی الاخری
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: تلگراف جناب صمصام السلطنه به روزنامه حبل المتین کلکته
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: فتح اصفهان به دست بختیاری ها در آغاز مشروطه خواهی ملت ایران
» یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ :: توضیح برای مثل «پتل عسل» کرد
» یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ :: مثل بختیاری
» یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ :: تر ترنه
» شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ :: برای آنانی که ناخودآگاه به انتشار پیامک های ناپسند بختیاری اقدام می کنند!
» جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠ :: یادس بخیر
» جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠ :: دالو 1 مَکارو 2
» سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠ :: جاده دزپارت، راه ابریشم کوچک در بختیاری
» یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠ :: پره های قسمت زیرین آسیاب آبی
» یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠ :: هزار پیشه
» یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠ :: اوزی آئینی فرهنگی و اجتماعی در قوم بختیاری
» جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠ :: درد دل
» جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠ :: شو مه ( شب مهتابی )
» جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠ :: برف پیری
» جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠ :: کهسار غریوی
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: چنه چنه؟
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: مثل بختیاری(به توشمال گدن...
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: آخسرو جمشیدی پبدنی
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: میرزا ناصر حیدری پبدنی
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: ملا روزعلی ناصری پبدنی
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: در پاسخ به سؤال همتبار گرامی جناب آقای کیان در باره کلمه هاچقی (کلو)
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: قسم پیر چلوله آئینی دیگر از فرهنگ آموزشی بختیاری
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: سی چه مندم
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: سی خوتون
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: منم بختیاری
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: گل کنگر (کشکلا)
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: گل موسیر و برنج سوری در کوهستان های بختیاری
» شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠ :: متل اُژدُها(بخش پایانی)
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠ :: نکار (شیرواره)
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠ :: عبده محمد للری یارس خدابس
» دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠ :: مراحل ازدواج و برنامه ریزی و انجام آئین های عروسی در بختیاری
» شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠ :: الازنگی بخش دوم
» پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠ :: متل کلا و ریا(رووا) کلاغ و روباه
» دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠ :: متل اژدها(بخش دوم)
» دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠ :: نام اندام های بدن در گویش بختیاری
» دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠ :: توضیحی برای همتبار با نام مستعار«زخوتون)
» شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ :: متل اُژدُها( بخش نخست)
» چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠ :: شو درازه (شو یلدا)موارک با!
» سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠ :: شب یلدا در باور مردم بختیاری
» سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠ :: متل برد و گردو (تقدیم به همتبار گرامی فرجی بیرگانی)
» یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠ :: شمارش اعداد در گویش بختیاری
» پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠ :: مثلی دیگر از مردم بختیاری
» پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠ :: متل، مثل، چنه چنه و ... سرگرمی نیست، شناسه فرهنگ یک جامعه است
» پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠ :: متل مار اسپید و مار شه (بخش پایانی)
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠ :: دنباله داستان چوپان عاشق(قسمت 2)
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠ :: نخونده، ملا
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: معرفی نان هایی دیگر قوم بختیاری که توسط آقای نادر اسدی موری ارسال گردیده است
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠ :: نام بیماری ها در گویش بختیاری
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠ :: گونه های پخت نان در بختیاری
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠ :: توضیح استاد ظهراب مددی در باره گویش خاص برخی طوایف بختیاری
» شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠ :: توضیح استاد ظهراب مددی در باره کلمه پادرشاه(پادشاه) در گویش بختیاری
» پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠ :: چند مثل بختیاری(بدون شرح)
» پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠ :: ابزار و دست ساخته های مردان هنرمند بختیاری
» پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠ :: آیا شما از انواع پخت نان در بختیاری آگاهی دارید؟
» پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠ :: هدف از طرح پرسش های فرهنگی و اجتماعی قوم بختیاری
» چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠ :: مقاله انتقادی همتبار گرامی جناب آقای حمید اسدی در باره اوضاع فرهنگی فعلی بختیا
» چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠ :: زن هنر مند و تمدار بف بختیاری و پسر درسخوان او
» چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠ :: متل مار اسپید و مار شه (بخش دوم)
» سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠ :: پاسخ جناب آقای نادر اسدی موری (اسدوند)در ارتباط با دست بافته های زنان بختیاری
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: آیا از گویش خاصی که در میان مردم برخی طوایف بختیاری متداول است آگاهی دارید؟
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: بن تازه( بنک)
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: خوشه گندم شه داس( گندم داسه سیاه)
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: او اندول (آب اندول گونه ای از کرفس)
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: نمایی از پرک و تنگ گزی پبدنی و زردکوه بختیاری
» شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠ :: مثل بختیاری
» پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠ :: بازی شاه-وزیرک (شاه و وزیر)در فرهنگ بختیاری
» چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠ :: آیا می دانید چرا بختیاری ها؟
» چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠ :: متل مار اسپید و مار شه
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: مدرسه عشایری در بختیاری(چلگردـ کوهرنگ بختیاری)
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: کوچ به سبک امروز(جاده بازفت- گردنه چری)
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: دو یار بختیاری
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: دستمال بازی مردان بختیاری و زنان قشقایی در مراسم جشن
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: بازی ها تی تی از زبان یکی از همتباران از اردل
» دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠ :: هل هله کوسه
» دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠ :: چوپان عاشق
» دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠ :: تهده (گهواره)
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: ضرب المثل های بختیاری
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: هل هله کوسه
» جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠ :: بازی ها تی تی به گونه ای دیگر از یکی از همتباران گرامی( نام محفوظ)
» پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠ :: توضیحی برای همتبار گرامی مقیم در کشور سوئد
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: آیا کاربرد هر یک از دست بافته زیر زنان بختیاری را می دانید؟
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: آیا با تنقلات و انواع آجیل بختیاری آشنا هستید؟
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: بازی شاه و وزیرک
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: ها تی تی، بازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان بختیاری
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: جواب چنه چنه ها
» دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠ :: چنه چنه؟
» دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠ :: متل مُشک و موریز
» دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠ :: پوزش از تأخیر دیدار چند روزه با همتباران و همیاران
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: اسو که«زهرمار» «زمار» اوید
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: ادامه داستان دالو و رووا(پیرزن و روباه)
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: در پاسخ به سؤال هم میهن گرامی س.م.م
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠ :: الا زنگی
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: چنه چنه؟
» سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠ :: چنه چنه؟
» سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠ :: آیا معنی این واژه های بختیاری را می دانید؟
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: رنگ شناختی و چگونگی خوانش رنگ ها در بختیاری
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: چند مثل بختیاری( بدون شرح)
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: یک توضیح و سپاس از همتباران هوشمند گرامی
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: همتبار بختیاری همه دغدغه فرهنگ خود را داریم، با هم این تشویش را از بین ببریم
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: متل برد و گردو
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: متل دالو و رووا( پیرزن و روباه)
» جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠ :: نوبت کهنه فروشان درگذشت __ نوفروشانیم و این بازار ماست
» پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠ :: چنه چنه؟
» پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠ :: مثل بختیاری
» چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠ :: مثل بختیاری ( بدون شرح)
» چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠ :: پاسخ چنه چنه های 1
» چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠ :: ادامه داستان ماه زنون(2)
» سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠ :: مالکنون بی بازگشت کوگ تاراز « رامین طهماسبی راکی»
» سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠ :: در نگاه تازه و راستین به فرهنگ بختیاری چه باید کرد؟
» سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠ :: سردرارون ...سی خوتون
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: مقاله آقای کیان کیانپور با عنوان «خود کرده را تدبیر نیست...»
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: تراژدی عاشقانه عبده محمد للری و خدابس ( لیلی و مجنون بختیاری)
» یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠ :: درد دلی از یک همتبار با نام مستعار e.k
» یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠ :: چنه چنه 1
» شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠ :: آقای رامین طهماسبی راکی و دل نگرانی های ایشان از اوضاع فرهنگی بختیاری
» جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠ :: چند ضرب المثل بختیاری( بدون شرح )
» جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠ :: بی ماه زنون شیر زنگل بختیاری
» چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠ :: درخواست همکاری فرهنگی از همتباران گرامی بختیاری
» چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ :: منجا (میان)
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ :: چند مثل بختیاری (بدون شرح)
» یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ :: چنه چنه؟
» یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ :: ضرب المثل بختیاری
» یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ :: مثل، متل و چیستان های بختیاری
» سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠ :: نفیسه مسعودی بختیاری، ملی پوش جودوی ایران به مدال های طلا و نقره دست یافت
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: نام های بختیاری ارسال شده توسط جناب آقای رامین طهماسبی راکی
» جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠ :: برای فرزندان خود، نام بختیاری را بر گزینیم
» یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠ :: مال کنون به سبک امروز
» یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠ :: دوست دانشگاهی، از پشت پرده چرا؟
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠ :: تصویر چند تن از افراد طایفه پبدنی
» سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠ :: مهنه دیدی؟ هری هری.ماه را دیدی؟ آری آری.
» سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠ :: طاعات و عبادات قبول و عید سعید فطر مبارک
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: پل سردار اسعد کبیر بختیاری، شایسته ترین نام برای پل عظیم بین مسجدسلیمان و لالی
» پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠ :: مسجدسلیمان شهر نفت!
» چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠ :: دربس( دختر بس)
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ :: سرکار خانم مهندس، سپیده مماند مخترع و مبتکر موفق پبدنی بختیاری
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ :: پل اورگان(پل حاج جلیل استکی بختیاری)
» دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠ :: نفیسه مسعودی افتخار آفرید و پیروزمندانه قهرمان و عضو تیم ملی جودوی کشور شد
» جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠ :: سلطان محمد جمشیدی پبدنی
» جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠ :: کاش امشو مه درا تا بس بگم (میلاد مبارک مهدی موعود خجسته باد)
» جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠ :: شهر زدگی و تجددگرایی نتیجه تقلید و پیروی کورکورانه خلق
» دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠ :: پل حاج جلیل استکی بختیاری(پل اورگان)
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ :: پل حاج میرزاخون شجاعی راکی اثری نیکوکارانه و منحصر به فرد و ماندگار در بختیاری
» چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ :: دانش اندوزی تاریخی و فرهنگی در محضر بزرگان بختیاری
» یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ :: نشانی موزه پبده فولادشهر
» چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠ :: موزه پبده در فولادشهر گشایش یافت
» چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: روز خیام خجسته و همایون باد
» سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: واژه ی رستم زاد جایگزین سزارین
» سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: روز بزرگداشت حکیم فردوسی خجسته باد
» سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: متل دونم، متیزه ( شوخی های زشت منتسب به قوم را انتشار ندهیم!)
» شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: گاگریو بختیاری و مداحان سنتی
» جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: داراب جمشیدی پبدنی
» دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: آموزگار ( روز معلم بر تو آموزگار نور و آگاهی خجسته باد)
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: معلم گفت: بابا نان داد،مادر جان داد...
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: منم بختیاری
» چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شجره نامه تش(خاندان) ناصر پبدنی بختیاری
» سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠ :: سیچه مندم
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: موزه کتاب و اسناد خطی «پبده»در فولادشهر دایر و به زودی افتتاح خواهد شد
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: تصاویری از اشخاص طایفه پبدنی
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: شجره نامه تش ناصر، طایفه پبدنی بختیاری
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ :: تراژدی عاشقانه عبده محمد للری و خدابس، دودلداده بختیاری
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠ :: سیزده بدر و روز طبیعت شاد باد
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: شادروان سوارعلی امیری پبدنی تاریخ گویای طایفه پبدنی بود
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: تشکر از تذکر همتبار و درخواست تصاویر بزرگان طایفه از همتباران ارجمند
» یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠ :: تو که نوشم نه ای نیشم چرائی؟
» یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠ :: «آ» کلاه دار«ا» بی کلاه
» سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠ :: یادش بخیر
» یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩ :: عیدتون منه عیدا ،نوروز و سال نو موارک
» چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ :: صدای پای نوروز
» چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ :: عیدت منه عیدا- پیشاپیش نوروز مبارک
» شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩ :: آقای موافق (شیر مادرت مو نگُفتُم)
» یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩ :: میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارکباد
» پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩ :: الهی شکر
» سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩ :: حکایاتی از شیخ اجل سعدی شیرازی
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: تصاویر اشخاص و مناطق پبدنی
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: تصاویری از افراد و مناطق طایفه پبدنی
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: مستر جی کاک( j.cock) جاسوس انگلیسی و وقوع سال طلوعی در بختیاری
» سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩ :: تصویر افرادی از طایفه پبدنی
» سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩ :: تقاضا از هم طایفه ای های گرامی پبدنی
» سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩ :: تصاویری از افراد طایفه پبدنی
» سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩ :: تصاویر عده ای از اشخاص طایفه پبدنی
» سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩ :: تصویر عده ای از مردان طایفه پبدنی
» دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: عکس افرادی از طایفه پبدنی بختیاری
» دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: تصاویری از افراد طایفه پبدنی بختیاری
» دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: تصویر تعدادی از اشخاص طایفه پبدنی
» دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: مسجدسلیمان و نشت گاز ناشی از مغاره های نفت
» سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩ :: متن سند ملکی از طایفه پبدنی در منطقه پبده بختیاری
» سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩ :: سیب سبز (سیو سوز)
» چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩ :: شب نشین شب یلدا خوش باد
» جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩ :: پاسخ به انتقاد و ایراد زنان و دختران طایفه پبدنی در عدم ذکر نام آنان در شجره نام
» سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: عکس هایی از اعضاء تیم فوتبال فجر امیر آباد(سلجوقی از طایفه پبدنی بختیاری)
» یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: سندی تاریخی از معامله ملکی در قریه کران بین افراد طایفه پبدنی بختیاری
» یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: شیوه نگهداری غذا در قوم بختیاری و نفوذ خرافات توسط شیادان
» یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: غار پبده در آتش نسوخت و خفاشی هم نمرد - برخی از کاه، کوه ساختند!
» سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩ :: نوروز و بختیاری
» چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩ :: فوتبالیست های موفق طایفه پبدنی بختیاری در تیم فجر امیر آباد
» شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩ :: شجره نامه تش سلگو(سلجوقی) طایفه پبدنی بختیاری
» یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩ :: نامه حکومتی خطاب به مشهدی منصور حیدری و آعلی بابا سلجوقی کدخدایان طایفه پبدنی
» شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: حکم کدخدایی مشهدی منصور حیدری پبدنی و ملاروزعلی ناصری پبدنی
» چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩ :: سند تاریخی فی مابین سران طایفه گله و بزرگان طایفه پبدنی
» پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ :: تقاضا از چند تش طایفه پبدنی بختیاری
» پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ :: شجره نامه تش محمدرضا(جمشیدی) طایفه پبدنی بختیاری
» دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩ :: ورزش و سرگرمی کله وریان در بختیاری
» یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩ :: پرک
» چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩ :: نقش زنان در طایفه پبدنی و قوم بختیاری
» یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩ :: شجرنامه تش رمدان طایفه پبدنی بختیاری
» دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩ :: حکم کدخدایی میرزاناصر حیدری پبدنی
» جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩ :: غار پبده و دشت لاله های سوخته
» چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩ :: سکه بهارآزادی یا سکه پاییزگرفتاری !
» دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: شهدای طایفه پبدنی بختیاری
» سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩ :: عذر خواهی از یک دوست
» سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩ :: نی خومت
» یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: محل تدفین استاد محمد بهمن بیگی و اصلاح اطلاعیه قبل
» شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی خجسته باد
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هفتمین روز درگذشت استاد محمد بهمن بیگی پدر آموزش عشایر ایران
» دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سرکار خانم سپیده مماندغواص ممتاز از تش رمدان طایفه پبدنی
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بمناسبت فتح تهران به دست رادمردان مشروطه خواه بختیاری
» جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: پاسخی سوال و نظرات شما عزیزان
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چهره های سرشناس طایفه پبدنی قسمت دوم
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بیاد استاد محمد بهمن بیگی پدر آموزش و پرورش عشایر ایران
» یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: استاد محمد بهمن بیگی قشقایی به ملکوت اعلی پیوست
» جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: شجره نامه تش ابدال طایفه پبدنی بختیاری
» جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تازیانه های آز و یلان حماسه ساز
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: انجمن ادبی مندیر در آینده نزدیک در شهر فولادشهر
» جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: اعلام نظر در باره چهره های سرشناس طایفه پبدنی
» شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩ :: معرفی چهره های سرشناس طایفه پبدنی قسمت اول
» سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩ :: چهره های سرشناس طایف پبدنی
» چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩ :: سیزده بدر نحس نیست
» چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩ :: نوروز و آغازو پیدایش این خجسته جشن باستانی درزمان پادشاهی جمشید
» چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩ :: نوروز خجسته جمشیدیان شاد باد
» سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ :: بختیاری و نوروز و نوروز سرافراز ما که جهانی شد
» یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ :: بهار
» شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸ :: سال نو مبارک
» شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸ :: عیدتون موارک
» جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸ :: نوروز مبارک
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: عمو نوروز می آید
» چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ :: دنباله حکایت چوپان عاشق
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸ :: چوپان عاشق
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: خانه دوست کجاست ؟
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: آداب و رسوم بختیاری
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: آیا می دانید که چرا زنان بختیاری بر روی لبه پیراهن خود سکه (ریال ) می دوزند ؟
» چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: غذاهای(خوراک های) بومی بختیاری
» جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸ :: فریاد دل
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: شعری از خانم سهیلا ناصری در وصف پدر عزیز شان شادروان اسحاق ناصری پبدنی
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: نو کیسه
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: عکس شادروان اسحاق ناصری پبدنی بختیاری
» چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸ :: نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری
» چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸ :: کوه گریوه و چالشهر گریوه محل اسکان گرمسیری تیره مولاوند طایفه آرپناهی بختیاری
» دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸ :: سر زمین بختیاری با صفاست
» شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸ :: نقش زنان در طایفه پبدنی و قوم بختیاری
» چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸ :: کاش امشو مه درا . . .
» جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸ :: شاهنامه حکیم توس و داستان گله دار و بختیاری که: لر باشی و ملا نباشی ؟
» شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸ :: عذرخواهی از دوستی که در باره آقای ناصری نظر داده و نام محترمشان را درج نفرمودند
» چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸ :: سازندگی را از انتقاد سازنده باید آغاز کرد
» جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸ :: جناب آقای سلطانعلی ناصری پبدنی بختیاری ، مردی از تبار بزرگان آزاده
» چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: سرکار خانم پوران پبدنی افتخآرآفرینی در عر صه ترجمه و تفسیر
» چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: حکم کدخدایی مشهدی منصور حیدری پبدنی وملاروزعلی ناصری پبدنی
» چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: داریوش پبدنی و بهروز پبدنی دو کاریکاتوریست نمونه و موفق از طایفه پبدنی بختیاری
» پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸ :: خسرو معتضد همان کا چشمه چول کن است
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: بزرگداشت حافظ در انجمن داراب افسر بختیاری - اصفهان
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: حکایتی از سعدی
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: حکایتی دیگر از گلستان سعدی
» شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸ :: حکایتی از بوستان سعدی در احوال برخی دوستان
» پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸ :: تخصیص بودجه جهت تجسس و غار نوردی در غار پبده
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: گریوم سی . . .
» دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: نادر حاجی پور اسیوند بختیاری ومعلم نمونه ، به آسمان سفر کرد
» دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: آستاره گا به مال
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: نفیسه مسعودی با شایستگی تمام بر بلندای سکوی قهرمانی جودوایستاد
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: تمدار دل
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: شاهزاده ابراهیم (ع) واقع در روستای گردوی علیای بختیاری
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: ترنه
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: کینو
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸ :: همایش آب در سر چشمه دیمه و تمدار بیت و یادمان استاد پژمان بختیاری در دشتک
» شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸ :: عکسهایی از دهکده دشت لاله و همایش دبستان مولایی آرپناهی بختیاری - شیخعلیخان
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: زردکوه بختیاری میزبان فرزندان خلف خود
» جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸ :: آغاز عملیات ساخت دهکده سلامتی و گردشگری دشت لاله در سرزمین بختیاری
» جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸ :: دهکده گردشگری و سلامتی دشت لاله بختیاری
» چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸ :: سیگار 57
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: تاگ سبز
» جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸ :: شجره نامه تش سلجوقی ( تش سلگو )
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: عشق یعنی ...
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: عشق یعنی ...
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: عشق یعنی ...
» یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸ :: تبریک نوروزی به همه همتباران و هم میهنان عزیز و ارجمندم
» یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸ :: نوروز
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: آستون پبده ( تنگ پبده )
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: آستون ( آستان ) پبده یا تنگ پبده
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: آرامگاه هالو زال بهداروند بختیاری در هارنی کلا از توابع منطقه تمبل لالی
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: منطقه باریکی محل زندگی تش سلجوقی ( سلگو ) در نزدیکی شهر لالی
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: منطقه درکستان در 5 کیلومتری شهر لالی
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: سنگ آرامگاه حاج عالی( درویش عالی) در پبده
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: هوای غبار آلود و پر از گرد و خاک و آلوده خوزستان
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: مقبره حاج عالی ( درویش عالی) در منطقه پبده
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: کوه هارنی کلا در منطقه هارنی کلا ، محل استقرار اولاد احمد از تش رمدان پبدنی
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: پرواز خفاش ها ی درون غار پبده و زیبایی منحصر به فرد این غار
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: ورودی غار پبده
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: غار پبده
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: عرض تبریک نوروز و سال نو
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: نوروز
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: ماهی هفت سین ( ماهی در بند شب عید )
» جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧ :: بختیاری و با گویشی اززبان ایران باستان
» پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧ :: دیدار از غار تاریخی پبده
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: اما رضا ( ع )
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: حضرت فاطمه (س )
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: سروده ی وارگه ی مهر برای سریال بختیاری «کوچه های مهر&am
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: کوچه های مهر
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: شعرگویشی بنام پیوند هونه واده ( پیوند خانواده )
» دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧ :: دبیت
» دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧ :: شجره نامه تش عبدلی ( عبدالعلی ) طایفه پبدنی بختیاری
» جمعه ٦ دی ۱۳۸٧ :: نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری
» پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧ :: آسیاب های آبی طایفه پبدنی
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧ :: ملایان مکتب دار پبدنی ( معلمین سنتی )
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: شجره نامه تش باقر - طایفه پبدنی(1)
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧ :: شجره نامه تش باقر طایفه ی پبدنی (2)
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ :: زنده یاد منصور مولایی آرپناهی و دوستی او با «ازمابهتران»
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧ :: چوک
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧ :: یاران بختیاری
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧ :: بخت یاری کرد و یار به دیدار بهیگ نشسته بر بلندای وطن خشنود گشت
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧ :: عکس کوه سله تر در منطقه پرک تنگ گزی بختیاری
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧ :: زرد کوه سپید پوش شد ( نمایی از دیمه و زردکوه بختیاری )
» شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧ :: خشکیده سر آب تن خاک سراسر - زخمی ز دم تیغ دریغا سپری نیست
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: از پوده تا پبده
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: از پوده تا پبده
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: از پوده تا پبده
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: از پوده تا پبده
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: از پوده تا پبده
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: از پوده تا پبده
» دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧ :: تش رده ای از تقسیم بندی قومی در بختیاری - کوچکتر از تیره
» سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧ :: گفتم خدا - خدا را
» شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧ :: ماهی هفت سین
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧ :: دیمه
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: شعری از شادروان ، استاد حسین پژمان بختیاری
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: کینو
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ :: قابل توجه امیر -س و دیگر عزیزان
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ :: جهت اطلاع جناب آقای دلاور سلجوقی و دیگر همتباران گرامی
» یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧ :: چال شهر گریوه
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧ :: بهیگ بخت
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧ :: غزلی از استاد حسین یغمایی دوست و استاد بزرگوارم
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧ :: عشق دیدار
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: آشنایی با یک آشنا
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: وقتی که می خواستم معلم شوم
» یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧ :: پرک ( pork)
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧ :: به مناسبت سالگرد مشروطه ایران و رهبران آن
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧ :: شو مه
» جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧ :: هیجار از همتباران طایفه پبدنی
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧ :: مندیرتون هدم
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧ :: بختیاری هدم
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧ :: ممیرا
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧ :: سی چه مندم ؟
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧ :: جوابیه روزنامه زاینده رود
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧ :: شجره نامه خاندان ( تش )رمدان
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سلام من به خوزستان
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: برف پیری
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: بخت خفته
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: حب وطن
» جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦ :: آقای حسین مددی بختیاری نویسنده کتاب نماد در فرهنگ بختیاری
» چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦ :: متل برد و گردو...
» سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦ :: از پوده تا پبده
» شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦ :: پیروزی بختیاری در گرو اتحاد و همدلی
» یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦ :: نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری