پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

بخت خوم چی بخت خوت رهده خواخو

بخت خوم چی بخت خوت رهده خواخو
افتوم درگشت و روزم اوی شو

ظلم شو گرهدمون، مندیمه بی کس
بیو رویم افتو زنون به جست افتو

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٥٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

بلیط پیر کهسارم به جا مند

بلیط پیر کهسارم به جا مند

به تَنگِ لالِ بی همسا جدا مند

صویر و تش به دل مندیر امداد

به جِنگ و برچِ افتو وا بلا مند

غریوه وا ولاتس بی کس و کار

به مینه پرز پرزینا سوا مند

نوند افتو به شوگارس یه دم تی

به مال بی کسی ری ور خدا مند

ز کیک چر به سوز گاگریوا

به پا دلتنگیِ تلمیتِ دا مند

به سینه داغ پر سوز برافتو

ز داغ شیر بیشه وا عزا مند

کتل کردن، ورازنیدن کمیته

به کوم زین، تفنگ شا پیا مند

به دشت لاله، پا کهسار کهرنگ

بهون سردیارون هم به پا مند

به جنگ و مرزداری گرز و شمشیر

به دست بختیاری چی طلا مند

نشون بختیاری خاک ایرون

زوون و نشخ چوغا، وا قوا مند

اناله ار ز مرگ شیر، «تهنا»

ز بالایی شیرون سر به سا مند

 

 

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:۱٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

قاصدک از یار کی آری خبر

قاصدک از یار کی آری خبر
خوش خبر؛ شادم بکن بار دگر


پر زنان رو تا به گلزارش دمی
بین که پنهان گشته یا رفته سفر

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم