پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

به منجا تنگه ار دیدی ، بکن می

به منجا تنگه ار دیدی ، بکن می
به لیرم هر چه ای بینی، بُوَر چی

دلی دارم گرفگارت به دنیا
دو تا پا اِز تو، اِز ایما دو تا تی


نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

ویرکار دلم بو ...

اسپاردمه بت دار و ندارامه، که ویرکار دلم بو

فشنادمه ای قاصد بی پامه، که ویرکار دلم بو

وا هین و اَوا دل بنوشتم منه بلگا به اَشاره
دردامه نهادم منه ای نامه، که ویرکار دلم بو

پیجنیدمه ور تنگ دلم بنگ و ز هیجار و ز امداد
تی ون که تیات آمه و هم بامه، که ویرکار دلم بو

...

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

منی ای دل دیه نی خو کلو بو

منی ای دل دیه نی خو کلو بو
دیه نی جوشه، ای خو سر به تو بو

ندونم وانووِس کی ناده ای دَنگ
که تی، مندیر گل، وا لو به لو بو
 

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم