پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

چی شو آلیده، می هاتم، ستینم

چی شو آلیده، می هاتم، ستینم
چی برد آمُخته، دی هاتم، ستینم

دلم چی سا همس دیندا - نیاته
چی خوو، آسیده، تی هاتم، ستینم 


(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٥:٠۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

نی خومت چینا به مو برد ای ونی

نی خومت چینا به مو برد ای ونی 
غر و لند و حرف پر درد ای زنی

نی درا سی مو دیه هرسی ز تیت 
سیل او تیهات به مو سرد منی

تیگته کِر کردیه به مو سیچه
هی به فرگت سی مو تمدار ای تنی
...

ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

بیاد دا...

ای خورم هف دِر به دور چاله دام
بَرد شَهسه ای نشونم ری دو پام

ای زنم هاکشتراسه هی به زون
ای کنم دیدِ کُچُک، سیرمه تیام

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٥:٠٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم