پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

کاش منجا دشت گندم زار تو

کاش منجا دشت گندم زار تو
هوشه چینی بیدمی، پاکار تو
آرمونم بیده تا وا ترنه هات
ای نهادن گردنم ور دار تو

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

کس دارم و بی کس منه کهسار ولو

کس دارم و بی کس منه کهسار ولو
وا ای همه آستاره نشستم کل شو

پشتم به کهی بید و به پیشم افتو
یارم که جدا منده و بختم منه خو


نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

شیران بختیاری در بهارستان(مجلس شورای اسلامی ایران)

تندیس دو شیر در بهارستان و در مجلس شورای اسلامی ایران، یادگار ی است از سران آزادیخواه و مشروطه خواه بختیاری سرفراز.

این دو تندیس را محمدتقی اسعد و سهراب اسعد به پاس خدمات ارزنده آزادی و مشروطیت خواهی جعفرقلی خان سردار اسعد، به مجلس شورای ملی وقت به یادگار پیشکش نمودند که پس از ساخت مجلس شورای اسلامی در بهارستان، به این مکان انتقال یافتند و مجلی بدان مزین و آراسته گردیده است.
بر صفحات در پایه دو تندیس شیر چنین نوشته شده است: 
«به یادگار خدمات مرحوم جعفرقلی اسعد بختیاری به آزادی و مشروطیت تقدیم به مجلس شورای ملی گردید. محمدتقی اسعد- سهراب اسعد بهمن ماه 1321

پبده و پبدنی


 
پبده و پبدنی 
پبده و پبدنی
پبده و پبدنی
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:۱٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ دی ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

تشنه دیدارت هدم چی پینه سی او

تشنه دیدارت هدم چی پینه سی او
سی دلت جا نی گرم، شو نی کنم خو

بال تی، ون زیر پا، سیلی به دل کن
وا یه لو هندی بگش بندی ز ای لو

ستین بختیاری


مالم به نیا به بار و دل، دیندا مال

رباعی 
...

مالم به نیا به بار و دل، دیندا مال
ور گیل و به بند سوز میناته یه بال

هی پا دلتم، نهنگ تی، یا سَرِ شون
هُمبَند کلیته هُرجتم مینه خیال

 


نقش دل را خودپسندی پاک کرد

نقش دل را خودپسندی پاک کرد
سینه را در بی وفایی چاک کرد

چهره ی شاد و پر از لبخند را
با خط پرپیچ خود غمناک کرد
...

شست رنگ عشق را با آن کسوف
دیده را در روشنایی خاک کرد

...

ستین بختیاری                                                                                                     


یاران بختیاری

ایستاده از سمت راست: فریدون بابادی احمد سمالی، بازفتی رضایی حموله، حسین عبدالهی پبدنی،محمدمراد احمدی احمدسمالی، پرویز حاجی پور اسیوند، ایرج سلطانی  ململی، زنده یاد عباس حاجی پور اسیوند.

نشسته از سمت راست: هرمز کاظمی گندلی، نصراله رئیسی مدملیل و محمد موسایی گله.

 پبده و پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:۳۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢ دی ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم