پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

ماپسند مینانه کند وندس به گردن...

... جنگ وست. جنگ سر یه دپن زمین بید! هو اگد تو یه گُم بیشتر گرهدی و یو اگد نه! ...بنگ تفنگ بید که گوشه کر اکرد و شلک تیر و برد بید که به لاش و سر جنگ کنون ابارست. جنگ کنون یا منه سنگر بیدن و یا نمد به دست ور برد و گرز ری به ری خسه درست اواداشت. گل و برد ز ور هین گوو کشی سُهر اوید بی و تُر هین منه ری و گردن و لاش پیایل ز کوو زنی و گوو کشی اگد! کیک و چر زنگل دو طرف جنگ پیایله ز جنگ نه وارند؛ منجی کاری پیایل ای طایفه و او طافه هم کاری نکرد و چن تاسون هم زهمی و هیرد و تلو سونه ز جر و جنگ گوو کشی دیر کرد؛ دو طرف به هیشکی گوش نی کردن. دستگرونی و منجاکاری نمند و جنگ گوو کشی داغ اوید و ...

بی ماپسند تا دید که منجی کارون کاری ز دستسون نیاه، لچک و مینانه کند و وند به گردن و ترنه هانه شیونید منه ری و چُلنید منجا میدونه جنگ و منه بارون تیر و برد... یه هو پیایل دست ز وندن تیر و برد و ز شوندن گرز کشیدن و جنگ وارست...

ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

سروده ی لَم ز کینه؟ (سروده ی زیر از کیست؟)

دونی ز چه ری نزیده افتو

یارم نوریستاده از خو


مو وا دل تنگ تی تو ایم

تو بانگ ازنی که ای کری رو


ابروی کج تو ور همه خلق

دادم مو نشون که هی مه نو
ستین بختیاری
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

به یاد مرزبان دلاور جان باخته ی میهن جمشید دانایی فر و یاران دربندش...

آرش کمانت اینجاست، در پشت بام خانه 
دور از نگاه دشمن، در خواب جاودانه

تک تیر ترکش هست، بر کردگان نشسته
در مرزهای ایران، بر دیدگان روانه

پوران زاد ایران، زور آزمای و سرمست
بر بازوان هر یک، دارد ز تو نشانه

البرز از بلندا، خواند ترا به هنگام
بیگانه گر به جنبد، از جای و آشیانه

آرش هنوز جانباز، چون تو به خاکمان هست
از خون پاک آنها هر دم زند جوانه

جمشیدیان دانا، در سرزمین رستم
جان را به کف نهادند در هر دم و زمانه

نوروز، دل زخون شد از پور خفته در خون
شادی به غم گرایید، تاریک شد سمانه

ایران ز مرگ فرزند، در غم نشسته بی تاب
ننگا بر آن دلانِ خاموش و بی بهانه
ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم