پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

کاش ...

‏‎Setin Bakhtyari‎‏
کاش یک دم بی تو ام می شد به سر
یاد تو می شد بر این دل بی اثر

کاش پیک عشق از پا می فتاد
تا نشینم من ز یادت بی خبر

روزگارم کاش با شب می گذشت
تا نبینم روز را بی تو دگر
...

کاش می رفتی ز کوی دلبران
تا نماندچشم های من به در

...
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:۳۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

بختیاری ز یک بریده نید...

...تی زم نی ورداشت و هی سیلم اکرد. ز نُک انگست پا تا گلاله سر هی بم تی دِر اداد و ورندازم اکرد و بم انیشت؛ چونون تیاسه بم دهده بید که دست و پامه بلا کردم و راستیاس زس ترسستم که یو چا زم اخو که چینون هی بم انیهره! ...
... اوید نهنگ تر و گد: مو بلشه بلشُم ابووه به تو! منی ایشنمت؛ منی تونه یه جا دیدمته؛ منی ز کس و کارونمی؛اسو ادامه داد و گد: مو ممصالح ز طافه ... تش ... اولاد ... کر و بوو ... کر ... نومم ...؛ تو کینی؟چه کسی؟
تا یونه گد دلم یه کم آروم گرهد و مو هم گدم: مو باوادی ز طافه... تش ... اولاد ... کر و بوو ... کر ... نومم هم ستینه.
وا لوهنده اوید واپیش و گد:هی تستینم و خورزمارمی؛ بیو ریته بووسم!
دو انگستینه اورد و کچمه گرهد و به نیا دو تا گلپامه و دیندا هم منه تیگمه بوسید و موکیشم کرد به مال سون...
دلم نخواست بپرسم که خورزماریمون ز چه راستایی هد اما سیم قشنگ و دلنشین بید که هو ممصالح و مو باوادی خورزمار یکیم و وا یک خویشیم؛ گپ نیایل به ویرم اوید که بختیاری ز یک بریده نید و ... دلم چی تیله کوگی که منه چال، زیر بال داس جا گرهده بووه، منه سینم آروم گرهد و وا خورزمارم رهدیم به مال سون.
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

دلم واته، به هر جا که اخوی، بو

دلم واته، به هر جا که اخوی، بو
تیام جاته، به هر جا که اخوی، بو

ایر تیهات به مال دل نزی سر
هینم پاته، به هر جا که اخوی، بو

«ستین بختیاری»

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

نوازندگان هنرمند و جوان در همایش دانشجویان بختیاری در دانشگاه صنعتی اصفهان

نوازندگان هنرمند و جوان در همایش فرهنگی دانشجویان بختیاری در دانشگاه صنعتی اصفهان سال1378

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

فیلم خوانش شعر «منم بختیاری» در همایش دانشجویان بختیاری ، دانشگاه صنعت

برای مشاهده ی فیلماینجا کلیک نمایید...
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

به پاس و یاد معلم فرهیخته و پدر آموزش ایران استاد محمد بهمن بیگی

بزرگترین افتخار و سربلندی زندگی ام، شاگردی در پیشگاه پدر و بنیانگذار آموزش عشایر ایران زمین استاد محمد بهمن بیگی است. او به من و امثال من، کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک و نیک آموختن و نیک  آموزیدن را آموخت تا به شیوه ای نوین و کارساز بتوانیم فرزندان محروم از دانش این سرزمین را با نور آگاهی آشنا کنیم. استاد محمد بهمن بیگی به من آموخت تا آموزگاری و آموختن را برای خدمت و عشق ورزیدن به آدم و آدمیت برگزینم و نه برای  نان و نام! آوا و صدای گرم و دلنشینش استاد هنوز در گوشم طنین انداز است که می گفت: شما مبارزان راه رهانیدن و جان بخشیدن به روح و روان فرزندان کشورتان هستید! تفنگتات تخته سیاه و فشنگمان گچ سپید است و باید با  سپیدی قلم و گچ به جنگ سیاهی نادانی و ناآگاهی کمر بر بندید! مبادا تن پروی کنید و در هنگام خویشکاری و وظیفه، دمی از آموختن به هم میهنان محروم دریغ به ورزید! مبادا ... 
 و من نیز با استادم پیمان بسته بودم و چنان که گفت و  آموخته بودم، آموزاندم. به پاس مقام بزرگ و یگانه و ارزشمند آن نیکمرد اندشمند و فرهیخته و انسان دوست سر تعظیم فرود می آورم؛ روانش شاد و یاد گفتار و کردار و پندار نیکش همواره  گرامی جاودانه باد.
دستان مولایی آرژناهی درست است . 

دبستان مولایی آرپناهی
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٥:٢٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

مر چه گدم؟

مر چه گدم؟!

غیرزا دنگ و گپ فرهنگ خومون، مر چه گدم
غیرزا یادی سی دل تنگ خومون، مر چه گدم

چی ددویل و همه گویل شیرم گدمه 
وا کل و گاله و ای بنگ خومون، مر چه گدم 

پاپلیچک سیچه دادیم؛ سیچه وندیم سر گل
غیرزا دیری ز جر و جنگ خومون، مر چه گدم

روز و شو هی گدمه دسته بنیم ور منه دست
دی نگویم از چار و هفت لنگ خومون، مر چه گدم

سی به جا مندنه زوون کهن قوم و تبار
خوندمه دنگ و همه فنگ خومون، مر چه گدم

سی به ویر مندن کهسار و ولاتا گدمه
از کُه و از کمر و تنگ خومون، مر چه گدم

دست مریزاد که وا دست به ریم هین وندی 
غیرزا دیری ز غم چنگ خومون، مر چه گدم

از ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

به یاد دایل شیر و پر مهر بختیاری

دایه؛ ای مهر خدایی به دلت جا کرده
دایه؛ ای نور الهی به سرت سا کرده


زیر پاهات نهاد، باغ بهشتینه، خدا

جاگه پیر و شهون ، مهر دل دا کرده

 

شیر پاکت به قسم، بهد خدا نی خوره کس 

ار که ورجا چی کُهی، مال به دنیا کرده

 

بیشه زار دل دا، زاگه ِ شیرون نره

غیرت دایل شیر، وارگه نه ور پا کرده

 

افتو و ماه، شو و روز به سی دیدن دا 

آسمونانه همه، زیر به پاها کرده


دانه از یاد نبر، جای خداته سر گل

او به کهسار تونه، سرور و آشنا کرده

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

دوا تی در، شیر زینه دهدر زا...

دوا تی درد، شیر دهدر زا...

 

...به دالو طلا اگدیم بوتی؛ چینا دا، دا، داس، کیچی بوو دام بید؛ سی هیم یو بس اگدیم بوتی. هرسا ارهدیم به مال ابردم به هونس و گرم اگرهدم و غلوه چی بم اداد. یه کرت به کوچیریام که رهدم به مال، بردم به هونس و شو واداشتم. صحو که ز خو وریستادم پورین(پلک)تیام دیسستن بی به یک و ز  نی ورچکستن؛ تا چینون دیدم غارنیدم که بوتی طلا تیام کور وابیدن و ... بوتیم طلا که داشت پا ملار مشک دونه ازید اوید تیم و گد: رودم نترس هیچیت نید هلا پورین تیاته واز اکنم. گیل میناسه وا اَو گرم تر کرد و ورسایید به تیام اما واز نوابیدن.

رهد در بهون بنگ مال زوالی کرد: نواتی های، های های ی ی ی... نواتی هم ز منه مال سون گد: های های های ی ی بوتی طلا چته؟ چنی یه؟بوتی طلا گد: یه تُک پا بیو و رو! یه تک پا بیو و رو! ...زیتر ... زیتر ...

نواتی به غیرکش خوسه رسوند. تا رسید بوتیم طلا گد: دهدرم نواتی؛ منه مال مون زینه «شیر بده» و «دهدر زا»(کسی که دختر زاییده باشد؛ بعد فهمیدم که نواتی به تازگی زایمان کرده و دختری به دنیا آورده بود) نداشتیم چاره ناچار بیدم بنگت کردم؛ هلا ز شیرت چن تا تُک به تُکن منه تی هیم جغله هو.

نواتی گد: دالو طلا مو ریم نی وراهه یو جغله ای هد بیل به تکنم منه یه پیاله اسو بریز منه تیاس. بوتیم طلا گد: دهدر وا گرماگرم بووه که درمونس بکنه ار بریزیس منه پیاله سرد ابووه و دیه فاده نداره؛ ای جغله که تیاس دیسستنه به یک و هیچ جانه نی بینه!

نواتی راضی وابید و لیف پستونسه گرهد منه تیام و چن تُک شیر رهد منسون. شیرس گرم گرم بید ...

نواتی رهد و چی تول نکشید که تیام واز وابیدن ... اسو فهمستم که زنگل بختیاری چنی چیدون و زیرکن و شیر دهدر زا هم چندی دواییه! .... ندونم شیر کرزا هم دوایی هد یا نه! ایسا دونین؟

 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

دوا تی در، شیر زینه دهدر زا...

دوا تی درد، شیر دهدر زا...

 

...به دالو طلا اگدیم بوتی؛ چینا دا، دا، داس، کیچی بوو دام بید؛ سی هیم یو بس اگدیم بوتی. هرسا ارهدیم به مال ابردم به هونس و گرم اگرهدم و غلوه چی بم اداد. یه کرت به کوچیریام که رهدم به مال، بردم به هونس و شو واداشتم. صحو که ز خو وریستادم پورین(پلک)تیام دیسستن بی به یک و ز  نی ورچکستن؛ تا چینون دیدم غارنیدم که بوتی طلا تیام کور وابیدن و ... بوتیم طلا که داشت پا ملار مشک دونه ازید اوید تیم و گد: رودم نترس هیچیت نید هلا پورین تیاته واز اکنم. گیل میناسه وا اَو گرم تر کرد و ورسایید به تیام اما واز نوابیدن.

رهد در بهون بنگ مال زوالی کرد: نواتی های، های های ی ی ی... نواتی هم ز منه مال سون گد: های های های ی ی بوتی طلا چته؟ چنی یه؟بوتی طلا گد: یه تُک پا بیو و رو! یه تک پا بیو و رو! ...زیتر ... زیتر ...

نواتی به غیرکش خوسه رسوند. تا رسید بوتیم طلا گد: دهدرم نواتی؛ منه مال مون زینه «شیر بده» و «دهدر زا»(کسی که دختر زاییده باشد؛ بعد فهمیدم که نواتی به تازگی زایمان کرده و دختری به دنیا آورده بود) نداشتیم چاره ناچار بیدم بنگت کردم؛ هلا ز شیرت چن تا تُک به تُکن منه تی هیم جغله هو.

نواتی گد: دالو طلا مو ریم نی وراهه یو جغله ای هد بیل به تکنم منه یه پیاله اسو بریز منه تیاس. بوتیم طلا گد: دهدر وا گرماگرم بووه که درمونس بکنه ار بریزیس منه پیاله سرد ابووه و دیه فاده نداره؛ ای جغله که تیاس دیسستنه به یک و هیچ جانه نی بینه!

نواتی راضی وابید و لیف پستونسه گرهد منه تیام و چن تُک شیر رهد منسون. شیرس گرم گرم بید ...

نواتی رهد و چی تول نکشید که تیام واز وابیدن ... اسو فهمستم که زنگل بختیاری چنی چیدون و زیرکن و شیر دهدر زا هم چندی دواییه! .... ندونم شیر کرزا هم دوایی هد یا نه! ایسا دونین؟

 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

پسینِ دل

پسین ِ دلم بار ونده به شو
مهِ بخت و اقبال مو ره به خو

لو ِتشنه، دل هین و پاها زمند
ز قهر تیاته که وستم به تَو

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

کهده ی مشک اَو

...افتو گرم آوید بی و ماله گرهد بی که زنگل مشکانه ورداشتن که برون سر چشمه؛ مو هم پیاله مرسی نه گرهدم به دست وستم ز دینسون؛ بوتیم ماهپاره ری کرد بم و گد: په جغله تو چته؟ پیاله نه بده به مو!

گدم: بوتی مو هم اخوم واباتون بیام سرچشمه... بهد گَپ و 

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٧:٤۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم