پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

بخشی از سرزمین پُرک و تنگ گزی بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

منم عاشق لاله ی واژگون

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

بهاران زیبای بختیاری

از راست به چپ، آقایان: محراب مسعودی، اردشیر جمشیدی و محمدطاهر ناصری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

لاله های واژگون در سرزمین پرک و تنگ گزی بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

کاردستی بچه یل بختیاری

یه سا، یکی ز کس و کارون که معلم یکی ز آبادیا نزیک لالی بید؛ بم گد: کار دارم ؛ یه چن روز بیو جام سر کلاس. ز لالی سوار ماشین وابیدم و به راننده گدم که مونه تی آبادی ... پیاده کن. منه یه شوری واستاد و گد: ز هیم شور اروی تا برسی به لا رُهی و ...
رهدم و رسیدم و دم صحو زی، آقا معلم رهد ز دین کارس و 

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٤٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

بهیگ

واژه ی «بهیگ»دگرگون شده ی واژگان بیوک، بیو، ویو،پیوک، پیوگ از زبان سنسکریت و پارسی قدیم است که در گویش بختیاری بدین گونه در آمده و بکار برده می شود. در بختیاری واژه ی بهیگ را با دیگر واژگان ترکیب و بکار می برند؛ از آن دسته واژگان زیر می باشند که چم(معنی) آن را شما روشن نمایید.
بهیگ=؟
نوبهیگ=؟
لال بهیگ=؟
بهیگ بازندوک(بازبازک)=؟

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:۳٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

همدردی با غمزدگان زلزله زده ی هم میهن سیستانی

همدردی با داغدیدگان هم میهن سیستانی

پر از آب شد دیده از غم، دو بار
به لرزه در آمد دل از مرگ یار

گهی درد بوشهر و گه سیستان
به ماتم نشانیده ایرانیان 

غمت هم وطن درد ها بیش کرد
دل و دیده را از غمت ریش کرد

ز یادت نباشم بدور، هم وطن!
نثارت همین اشک بی قدر من

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٢۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

همدردی با هم میهنان زلزله زده ی بوشهری

بهار هم میهنان خونگرم و مهربان بوشهری، با زلزله ی ویرانگر، خزان شد و شماری از عزیزان هم وطن را به کام مرگ کشاند. بدینوسیله همدردی خود را با هم میهنان داغدیده بوشهری اعلام و از درگاه خداوند یکتا برای بازمانگان، بردباری و شکیبایی خواستارم. روانشان شاد

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:۱٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

سیزده نوروزی همایون و فرخنده باد

 واژه بدر یعنی بیرون؛ این واژه هنوز در محاوره مردم بختیاری رایج است و کاربرد دارد. در گویش بختیاری به عبارت «بیرون است» می گویند«وِ دره» یا «به دره»؛ بیرون رفت یا رفت بیرون را می گویند «وِ در رهد یا رهد وِ در» و ... در لغت نامه دهخدا بدر را بیرون معنی کرده است.

    نه عدد سیزده نحس و 

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:۱٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم