پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

سال نو مبارک

سال نو مبارک ،

روز زایش و  آغاز طبیعت  و مهر بر همه دلهای پاک و عاشق دوستی و مهر  پیشکش باد .تن و روانی برومند و سالم  را  برای شما مهرورزان آرزومندم . دلهایتان هماره مهر ورز و مهرآگین و بدور از هر کینه و آز باد  .سرهایتان سرافراز و گامهایتان در وادی دوستی و مهر پایدار و استوار برجای و بر راه باد . فردای پر بارسبز بهاری و بارش رحمت زای باران نیسانی را برایتان از یزدان یکتا خواهانم . بهاری و پایدارسرسبز مانید . 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٥٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

عیدتون موارک

 

موارک عید و روز و سال نوتون

موارک چی نیاتر روز و شوتون

 

ز  نوروز روزتون سرسوز و روشن

رها شوتون  ز بختک ، وخت و خوتون

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:۳٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

نوروز مبارک

کوله بارش را زمستان  بست و رفت

تا بهاران از کرانه بر  دمید

 

زیر لب غر زد شتا بر ابر و باد

تا صدای پای  باران را شنید

 

 چهره سرد و عبوسش رنگ باخت

تا سر  سبز  جوان بر شاخه دید

 

آفتاب عمر او بر بام شد

تا عمو نوروز شاد از ره رسید

 

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

عمو نوروز می آید

عمو نوروز می آید

زمستان می گریزد چون عمو نوروز می آید

جوانی  سرفرازد  چون  عمو نوروز می آید

 

درخت بید مجنون  و چنار و ارغوان ، گلبن  

ز خفتن بر بخیزد چون عمو نوروز می آید 

... 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم