پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

موزه ی پبده ( درگاه عکس و مطالب در باره ی موزه ی پبده)

درگاه عکس و مطالب در باره ی موزه ی پبده

با هماهنگی با جناب آقای داریوش پبدنی، مدیریت محترم موزه ی پبده، تا راه اندازی وبسایت ویژه موزه، مطالب و عکس های مربوط در این وبلاگ درج و به دید و آگاهی مشتاقان به کتب و نسخ خطی و میراث فرهنگی ارزشمند خواهد رسید.

 

 

(برای مشاهده، بر روی ادامه ی مطلب کلیک نمایید)

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

نشانی مراکز عرضه ی کتاب از پوده تا پبده

نشانی مراکز عرضه ی کتاب « از پوده تا پبده » تا کنون

 
 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:۱٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

نگاره ی(تصویر) مردانی از تبار پبدنی

برای دیدن نگاره ها، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

ار گدم حالم خشه، حرفامه تو باور مکن

ار گدم حالم خشه، حرفامه تو باور مکن

یا که چالم پر تشه، گرمامه تو باور مکن

 

ار گدم جفنم پره، مشکم ملامل پر ز دوو

غاش پر وا خرمن و پاخامه تو باور مکن

 

ار گدم آسیده و دارم  یه لیر گرم و نرم

ری پر کوگ دری، خَوگامه تو باور مکن

...

رنگ ریم سهره ایر، خرده ز سیلی سی هوال

برچ برچ و رنگ ای تیهامه تو باور مکن

...

 

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

به مینه مه دووارته ریته دیدم

به مینه مه دووارته ریته دیدم
زلال برچ هر دو تیته دیدم

به هر جا سیل کردم به دل شو
تُری منده ز تال میته دیدم


نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

پست و ماست و موسیر ...

... دست ار dast ar ناهادن بی و جو و گدما برشتنه واس پست اکردن. پریناز 
بنگم  کرد و گد: ستین بیو چند دِر بده به دست ار! خومم دلم اخواست که دست
 اره  در بدم و سیم یه بازی بید و آرمونسه داشتم. رهدم و در دادم و دادم تا 
چلام کهش اوردن.
..
دیندا پریناز یه ته دوری ز پستا بم داد و بردم چونون تر ز دست ار و گد: ستین 
یه تلاپه پست بکن منه دهونت و اسو بگو: پست و ماست و موسیر! ار پست ز
دوهونت نریسست! یا باده ز هیم پستا بت ادم. 
... تا گدم پست و ماست و ، به موسیر نرسیده یه گرس ز پستا نمند منه دهونم
 و ...
(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

روز بوو(پدر) هم پیشاپیش و زیتر موارک با!

روز بوو(پدر) هم پیشاپیش موارک با!
( ... وختی که هیرده بم گرهدن و خوو گرهد که هی سی دا اگوی و سی بوو نه!گدم .... تا هم به یاد بووم بووم) هم بچه یلم به یاد خوم!)
...
سر و سا، ستین، گیر زونی، بوو
سر مال دل، آرمونم، بوو

به شونا ایر گرم دستت نخرد
امیدم به باد و دلم سرد و زرد

به کهسار غیرت هدی سردیار
ز رنجت گل باغ ایاهه به بار

ور تند باد بد روزگار 
بهون ار که منده به پا بر قرار،

ستینس تونی و ز دار تونه
که هر چه به پا هد، به وار تونه

نفس، آر و بر ار به سینه ایا
که بی تو بووم وا دمی هم نیا

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

شنیدم که در خاستگاهان وحی

شنیدم که در خاستگاهان وحی

سعودی بی شرم و بی امر و نهی،

 

بیازیده ناپاک دستی ز خوی

ببرده ز خود، خرده ی آبروی

 

چو اجداد بت خواه و بدخوی خویش

پلیدی و زشتی بیاورده پیش

 

کجا  شاه پور ذوالاکتاف هست

که تازی به مویی ز شانه ببست

...

ز دد جز پلیدی و زشتی مجوی

نیابی  ز نیکی ز  درنده خوی

 

چه خوش گفته اند «آن که با خویش کرد»

«چه با دیگران» کو از آن بیش کرد

 

به دین خدا هم نگردید راست

چو گَرد کز گِل بد سرشتی نخاست

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

آ خدا بار کن ز تی ای قوم لیش

آخدا دارم گله زت بی شمار
زی سوو تا دوش و پیرار و ز پار

گوشته! ای خوم به زون پاک لر
تا بگوم بت بنده وار زی روزگار

سیچه هشتی هونته واگر کنن 
کریل لیش سعود خوار و زار

سیچه هشتی هونته تی کافرون
مینه گرما و به منجا چیت زار

مالکنونه، مال به ره وسته زنو
ار که بیلی هونته یاریم به بار

برد شت و پرده هاته ای بریم
ری کُه زرده، به منگشت یا منار

ار نخواستی تا به کینو ای بریم
یا انیمس ور کُه تاراز یا شیرین بهار

لیر گهپی ای زنیم ز چوو بلیط
برد تاش و چار نره یاریم به کار
...
نفت و گازاته بِوُر از دستسون 
پیل مفت، اینونه کرده تور و هار
...
هی به نومت تیخ انن ور تیشنییا 
هین اریزن، ای زنن سرها به دار

ای پلشتون ز دین رهده به در
ور در هونت اوردن ننگ و عار
... 

آخدا بار کن ز تی ای قوم لیش
تش بنه ور هونسون تا بون تار

نفت چه هانه بپاشن منجای آل
جندمه آماده کن سیسون ز نار

(ستین بختیاری)


نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

روز «دا» خجسته!

ز دا بهدر نداده هیچ پیدا
به ای دنیا به گرمی دل دا

خداییه دلس، مهرس بهشتی
بهشته سیس خدا ناده به هندا

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٦:٠٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

← صفحه بعد